xoá amazon account

  1. admin

    Hướng dẫn hủy tài khoản amazon chi tiết

    Khi bạn mua bán bất cứ thứ gì đó, chẳng hạn khi mua VPS từ amazon, amazon có thể trừ tiền của bạn khi bạn không cần điền CVV là 3 mã số sau thẻ visa Vì lý do an ninh, bạn muốn hủy tài khoản trong khi không biết làm cách nào Hôm nay mình sẽ hướng dẫn chi tiết cách hủy cho các bạn, đơn giản và...
Top