xin code scam nick avatar

  1. Mr.khang

    [Share] code scam team pro

    Như các bạn đã biết một số code v1 chỉ có tính năng đơn thuần là Autosent info về mail và đồng nghĩa với nạn nhân không nạp thẻ mà còn thay bằng những câu chửi tùm lum.Hôm nay mình share code Scam ver 2 Đề mô : Mạng xã hội trực tuyến Teamobi tính năng nổi bật :+Auto sent mail ngay lập tức.+Số...
Top