xemsex us

  1. admin

    [share] code + data Xem***.Org

    Demo đây + Đây là code và data + download code : http://Upvn.mobi/?id=15616 *Hướng dẫn : + Giải nén ra gồm 2 file là data và code blog + Up code lên host + tạo database + fix cogfig theo thông số host + vô phpadmin điền info + import nốt data + => Ok thanks *NOTE : Nick : admin...
Top