www confignhi com

  1. admin

    Hướng dẫn tạo forum vbb4.x.x từ a đến z

    Anh em phải có host, anh em có thể đăng kí ở đâu thì tuỳ, ở đây mình dùng host của mình test cho anh em học hỏi, mình dùng host cp11 b1 : anh em khi đã có host.đăng nhập vào host nhé ! khi này ta đã xong phần tạo database rồi.bây giờ ta sẽ tiếp tục up code lên host, ta sẽ dùng file...
Top