• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

vivoobiz

  1. T

    Thảo luận Wapbuilder VIVOO.BIZ V2 Chính Thức Open Beta Và LIFE

    Sau V1.0 thử nghiệm Wapbuilder đã được khá nhiều sự ủng hộ của ae, nay V2.0 Wapbuilder chính thức hoạt động trở lại mog ae ủng hộ như bản v1.0. Các Wapmaster làm ở V1.0 đều bị xóa hết, nhằm cải thiện Server vì đa số ae reg chỉ để test mog lần này sẽ không như vậy. Vì sao nên chọn VIVOO.BIZ: -...
Top