vi du thay doi anh khi re chout

  1. admin

    Code thay đổi ảnh khi rê chuột vào hình

    Code: <img src="1.gif" onmouseover="this.src='2.gif'" onmouseout="this.src='1.gif'" width="" height=""/> Demo: Lưu ý: Vì mình chưa có phần mềm quay màn hình và lưu lại dạng GIF nên khi hình con đó le lưởi là mình rê chuột, vì không lưu được hình chuột nên con chuột mất tiêu :))...
Top