• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

  Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

vbseo

 1. Admin

  Hướng dẫn khắc phục lỗi bảo mật nghiêm trọng trên vbseo

  Vbulletin mới thông báo rằng đã phát hiện một lỗi bảo mật cực kì nghiêm trọng trên vbseo và đã cố gắng liên hệ với tác giả của add-on này nhưng không thấy hồi âm Nếu ai dùng vbseo thì tiến hành khắc phục lỗ hổng bảo mật này ngay lập tức bằng cách sau: Mở tập tin includes/functions_vbseo_hook.php...
 2. Admin

  Hướng dẫn xóa bản quyền vBSEO 3.6.0 - Remove copyright vBSEO 3.6.0

  Khi cài đặt vBSEO 3.6.0 bạn thấy dòng bản quyền SEO by vBSEO 3.6.0 Để xóa dòng này bạn làm như sau Vào vbseo/includesfunctions_vbseo.php Tìm global $VBSEO_REWRITE_TEXTURLS; if(!$VBSEO_REWRITE_TEXTURLS) $VBSEO_SHOW_COPYRIGHT = ( Thay tất cả thành global $VBSEO_REWRITE_TEXTURLS...
Top