vbcredits vbb 3 8 x

  1. admin

    Share mod uCash - Tiền ảo cho forum vbb

    Cash là một mod tiền ảo trong diễn đàn , ở phiên bản 3.8.x thì có mod vbCredits và chức năng của uCash cũng như thế nhưng nó nhẹ và dễ điều chỉnh hơn Cài đặt: + Download file + Upload từng file có trong folder theo đúng đường dẫn + Import xml + VàoAdminCp -> Settings -> Options -> uCash...
Top