ug là gì

  1. admin

    UG là gì ?

    Bài này đáng lẽ không được viết ra nhưng trong vài năm nay, không ít bạn đã lạm dụng từ này và dường như hiểu sai hoàn toàn về nó. Vì vậy, bài này được viết ra để các bạn nào chưa biết nó là gì sẽ biết, bạn nào hiểu sai thì điều chỉnh lại cho đúng để khi phát ngôn không bị người khác "ném đá"...
Top