tut reg hostgator 2014

  1. admin

    [TUT] Reseller HostGator.com bằng paypal

    Victim : HostGator.com Tut 1 : Nguyên liệu : Paypal + verified + have Card Sock : US clear PP nhé Bước 1 : Fake socks Bước 2 : Truy cập HostGator.com chọn pay như bình thường, đến bước sau thì dừng lại. Bước 3 : Lúc này mới login paypal Bước 4 : Quan trọng - Quay trở lại tab...
Top