tut fund tien vao paypal

  1. admin

    Tut send thẳng tiền từ cc vào paypal

    Như chúng ta đã biết thì muốn send tiền từ CC vào 1 chú PP nào đó thì chúng ta cần lập 1 con pp khác, add CC đó vô rồi thì send qua chú PP kia. Tuy rằng bây h thì việc kiếm 1 chú PP Ver thì không có gì khó nhưng như các cụ nói “tham thì thâm” nên mỗi CC thườg chúng ta xơi ít cho nó lành (thằng...
Top