• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

  Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

truyenhayvn

 1. NhokLove

  Share Tool leech truyenhay.vn v6 cho Johncms

  -Ưu điểm: +auto leech theo trang truyện +chuyển html thành bbcode +cài đặt với 1 file duy nhất +chỉ việc chọn mà không phải nhập gì cả -Nhược điểm: +không tương thích với một số host +còn nữa nhưng mình chưa tìm ra :D [b] -HDSD +b1: tải về up và giải nén ngang hàng index +b2: chạy...
 2. Admin

  Share tool auto leech truyenhay.vn v3 cho johncms

  Tool tự động kiểm tra bài trùng, auto leech theo trang của chuyên mục. Upload tập tin zip ngang hàng index.php, giải nén chạy domain/get.php rồi điền địa chỉ truyenhay.vn vào và leech Tải xuống tuoitreit.vn_get.zip (1.69 KB) Theo daivietpda.vn
 3. Admin

  Share tool leech truyenhay.vn cho johncms v2

  Tạo tập tin .php bất kỳ dán code nào vào <meta charset='utf-8'/> <?php define('_IN_JOHNCMS', 1); $rootpath = ''; require($rootpath . 'incfiles/core.php'); if($rights < 9) { echo'Assecss define'; exit; } if(isset($_GET['ok'])){ $url = $_POST['url']; $id = $_POST['id']; $html =...
Top