tool dd

  1. admin

    [share] Vài tool ddos cực mạnh

    +TOOL 1 http://www.mediafire.com/?37wpk7w86pe04ao pass: Anonymus +TOOL 2 http://www.mediafire.com/?giykj25zizg ở TOOL 2 có 2 tool, cứ mở ra rồi paste link cần ddos vào P/S cấm anh em ddos lung tung nha
Top