tong hop cac bai mod johncms

  1. admin

    [share] tổng hợp 25 mod cho johncms 4.x mới nhất

    Tổng hợp 25 mod từ mod đơn giản đến vip (gồm 4.0, 4.3 và 4.4). Mở tập tin zip bên dưới ra sẽ được tất cả các tập tin nén tiếp theo. Xong mở tiếp những tập tin nén sẽ thấy tập tin hướng dẫn dạng .txt. Đối với một số mod không hướng dẫn chỉ gồm một tập tin...
Top