thu thuat di bot de thang trong army

  1. M

    Thủ thuật win boss army ll ở thành phố máy trong vòng 1 phút

    Thủ thuật này có người biết cũng có người chưa biết nhưng vẫn cứ share, ai thấy hay thì thank. Đầu tiên là đi 2 người cho nhanh, bảo thằng đồng đội đem item khoan đất rồi bảo nó tự sát, đến turn mình thì dùng item sao băng kéo boss xuống dưới đất, turn tiếp theo 3 con boss chập làm 1 ở...
Top