thế nào là bypass

  1. S

    Bypass là gì?

    Mình vừa sang bên hce thấy bài này hay nên coppy về cho anh em tìm hiểu thêm nhé : Nguyên văn by boyxintin at (HCE Group) Bypass là gì ? bypass theo boy hiểu là một thuật ngữ dùng để chỉ cách vượt qua cổng login của 1 hệ thống nào đó (ở đây mình muốn nói đến các ứng dụng chứ ko phải server...
Top