tao gam cho wapego

  1. Kidblood

    Cách làm game nhiệm vụ điệp viên cho all wap chat

    Giới thiệu : nghe tên qua các bạn đã biết thì người chơi sẽ đi làm nhiệm vụ để nhận thưởng. Game này trong lúc chơi avatar và làm game nông trại ELF thì mình đã có nghĩ ra. Game này lấy ý tưởng từ phần làm nhiệm vụ avatar. Như các bạn biết thì mỗi 1 nhiệm vụ avatar thì người chơi sẽ nhận...
Top