tạo file chứng chỉ cho s40v3

  1. carot_ls

    Thêm chứng chỉ cho s40 không cần pc.

    Ai biết ko chém.tôi share cho ai chưa có dùng cách này ko cần vào wap down.các wap kia hầu như đã diehết. +Đầu tiên tải file này về sẽ up ở dưới. +dùng Blue FTP giải nén ra 1 thư mục +vào thẻ nhớ => vào thư mục vừa giải nén tìm file "cer.html" +mở file "cer.html" ra và download. Tổng...
Top