tạo dang nhap dang ky tren xtgem

  1. admin

    Hướng dẫn tạo trang đăng ký, đăng nhập bằng php và mysql hoàn chỉnh

    Demo online: http:// demo.sinhvienit.net/ php/reg_log Bạn đang làm một website? Site của bạn thuộc dạng chuyên nghiệp? hay nghiệp dư? ... thì cơ bản bạn cũng phải cần đến một trang đăng ký dùng để tạo tài khoản và trang đăng nhập dùng để truy nhập tài khoản đã đăng ký. Trong phạm...
Top