• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

tai video khong can phan mem

  1. DavidC

    Thủ thuật Tải Video Trên Youtube Không Cần Phần Mềm Hay Thông Qua Web Trung Gian

    + Quá đơn giản không phải phức tạp như trước khi phải dùng phần mềm hay thông qua web trung gian này nọ. Sử dụng Opera Mini view URL sẽ thuận tiện hơn các bản khác. + Truy cập http://youtube.com, vì dùng điện thoại nên nó tự động chuyển sang http://m.youtube.com muốn down video nào thì di chuyển...
Top