• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

tai pin xoay canh chim

  1. Admin

    Share thanh trạng thái cánh chim 2 bên và báo pin cho Galaxy Y

    Vì flash qua cwm có 1 số máy bị xung đột nên bạn tải về giải nén ra được 2 tập tin là systemui.apk và frameworks, bạn chuyển vào root như đường dẫn giải nén ra và set quyền 664 là xong Tải xuống tuoitreit.vn_flash_goc.zip (3.95 MB) Chúc các bạn thành công!
Back
Top