tai game mh 128x160

  1. 1

    [SP RESIZE] thiếu lâm tự-tẩy tủy kinh mh 128x160

    Game này chắc các bạn đã biết rồi nên không giới thiệu dài dòng nữa, đã mod lại âm thanh trong game (nhạc hay lắm đấy). Sản phẩm này có 1 số lỗi nhưng nói chung là vẫn play tốt, đã test ngon trên con c1-01 của mình. Vài pic lỗi:( : mấy lỗi này mình chịu, sorry ae. Đây là pic game Không...
Top