tai game hoa an new viet hoa thuan9xpro

  1. NhokLove

    [vh] Hỏa ấn new by Thuan9xpro

    Đây là hỏa ấn ngoại truyện, k liên quan đến hỏa ấn sofia. Câu chuyện kể về vua Arken đi tìm và giải cứu cha của mình khỏi bọn quỷ. Game tuy k bằng hỏa ấn sofia. Số lượng item hơi ít, chỉ khoảng 40 loại. Nhưng thích hợp với ae nào đã phá đảo hoặc chán hỏa ấn sofia. Game có cheat. Ae đừng lạm dụng...
Top