tai chung chi nokia java

  1. carot_ls

    Send Chứng chỉ s40 Nokia .Cho các máy chưa hackphone.......!

    thêm chứng chỉ nokia s40 Vui lòng đọc hướng dẫn muốn tải chứng chỉ này về điều đầu tiên phải dùng trình duyệt của máy không thể dùng qua ứng dụng lướt web thứ hai là tải về thì phải sử dụng bạn hay vào từ menu → cài đặt → cài đặt bảo vệ → chứng chỉ bảo vệ sau đó tùy chọn sử dụng và tích hết vào...
Top