• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

tải chứng chỉ máy s40

  1. carot_ls

    Thêm chứng chỉ cho s40 không cần pc.

    Ai biết ko chém.tôi share cho ai chưa có dùng cách này ko cần vào wap down.các wap kia hầu như đã diehết. +Đầu tiên tải file này về sẽ up ở dưới. +dùng Blue FTP giải nén ra 1 thư mục +vào thẻ nhớ => vào thư mục vừa giải nén tìm file "cer.html" +mở file "cer.html" ra và download. Tổng...
Back
Top