• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

tai avatar phien ban treo nick khong bi block nick

  1. Admin

    Avatar mod treo nick không bị lock nick 21/4/2012

    Avatar phiên bản treo nick an toàn không bị khóa nick. Phiên bản này có các đặc tính sau: * Không auto chat. * Không chép miệng. * Không ngốn dung lượng. * Và không có bất kỳ 1 dấu hiệu để phát hiện. * Hiện tại test trên pc rất tốt, còn trên điện thoại thì có 1 số dòng máy phải bật sáng...
Back
Top