symdvr v1 28 1 beta

  1. 1

    [Updata]SymDVR V1.28 (Best Video Camcorder)

    SymDVR V1.28 S60v3S60v5 S3(Best Video Camcorder) Version 1.28 : .cố định lỗi bắt đầu/dừng ghi đã được tối ưu hóa(sự chậm trễ giữa các đoạn phim được giảm) .Thêm ngôn ngữ Czech và Italian .cố định phím nóng thứ hai làm việc đồng bộ giữa phụ đề và hành vi thay đổi video của loa tắc...
Top