sửa album nhac s40

  1. admin

    Share phần mềm thêm ảnh, chỉnh sửa ngày, tên cho bài hát mp3

    Mô tả: Với phần mềm này bạn có thể thêm 1số thông tin cho nhạc mp3 như: tên bài hát,album, ngày, hình ảnh. Phần mềm rất nhẹ chỉ 33.51kb nhưng đầy đủ tiện ích. Ngôn ngữ: English Hướng dẫn thêm ảnh cho nhạc Mở phần mềm ra ta sẽ thấy các dòng- Mp3 File: (ấn bowser để chọn nhạc) - title: (tên...
Top