• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

sms kute chuc mung 8-3

  1. C

    Sms kute chúc mừng 8-3

    .☆° 〇.Nhân ngày 8-3 con chúc mẹ nhiều sức khỏe .☆° 〇. .☆° 〇..☆° 〇.Nụ cười luôn nở trên môi mẹ. .☆° 〇. .☆.Con ở xa mẹ quá, nên không thể chăm sóc cho mẹ được. .☆. .☆° 〇..☆° 〇.Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe! .☆° 〇..☆° 〇. .☆° 〇.Mong cho mọi điều tốt lành sẽ đến với mẹ! .☆° 〇. .☆° 〇.Con yêu mẹ!.☆° 〇...
Top