sieu nhan leech vbb

  1. admin

    Share mod Siêu Nhân Leech tại igate ver 1.1 hoàn chỉnh nhất for vbb

    Những điểm mới: Khắc phục lỗi cookie already send by header Có thể tự đông leech bằng cron Tốc độ leech được cãi thiện Bài viết không bị trùng Sử dụng được cho cả phiên bản 3.x.x và 4.x.x Hướng dẫn: - Download Usergroup-Allow-HTML.zip 1.Upload thư mục includes ngang hàng forum.php...
Top