• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

  Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

shell

 1. H

  Cách Dùng Shell Và Một Số Lệnh Cơ Bản Nhất

  Đầu tiên mình nói qua qua về hacklocal tức là hack 1 website nào đó có dùng host chạy chung 1 server. Ví dụ: Các muốn hack 1 site nào đó ae fai check xem nó nằm ở server nào, và những web nào có cùng chạy trên server đó… Sau đó khai thác các site cùng server đó xem site nào lỗi để mình có thể...
 2. S

  Share shell mod nhiều tiện ích

  Xin chào các bạn , mình xin sharecon shell mà chính tay mình mod, con shell này gốc là con c99 và mod thêm nhiều chức năng các chức năng như sau: Creat CGI shell Creat Python shell Creat symlink shell Perl Bypass Auto Root Domain and User list ShowsourceRead Cgi Shell Priv pass=dz...
 3. Admin

  Hướng dẫn sử dụng shell r57

  Giả sử đã up được con r57.php lên host,sau đó cat /etc/passwd và ra được các path của những victim khác trên cùng server: ex: /home/user1 /home/user2 …………….. vấn đề là làm sao biết được domain của user1 và user2 đây?Tớ đã sử dụng cat /var/cpanel/accounting.log và cat /etc/domains nhưng...
 4. Admin

  Code phát tán shell trong Host victim

  Đặt con này cùng thư mục với con shell. Thay dòng dưới cho phù hợp: $shell = "ten_con_shell.php"; Sau đó gõ địa chỉ lên trình duyệt, nó sẽ copy vào tất cả thư mục con. Tốt nhất nên để ở thư mục gốc của site để phát tán nhiều hơn. $shell = “ten_con_shell.php”; $host =...
Back
Top