sheet

  1. caonguyenpc

    Thủ thuật Cách phá Password Excel "Sheet" không cần phần mềm

    Cách phá Password Excel "Sheet" không cần phần mềm, phá pass sheet excel, phần mềm phá pass excel hiệu quả, phá mật khẩu excel. Cách làm trong Excel 2007/2010 như sau: bấm Alt + F11 để hiện ra bảng Visual Basic Editor rồi sau đó thực hiện theo bước 3 như phía dưới. Cách làm trong Excel 2003 như...
Top