share trang fake ip

  1. admin

    [share] Tut hướng dẫn dùng sock fake ip

    FAKE Socks Là Vấn đề không quá xa lạ với dân IT nếu bạn muốn làm được nhiều việc hơn trên pc thì nen tập sử dụng qua nó giờ thì bắt đầu nhé công đoạn cần chuẩn bị *socks 5 bạn co thể hiểu nó là 1 địa chỉ ip của 1 sever nào đó hoặc 1 hosting hỗ trợ ssh bạn dùng socks vào mạng và có địa chỉ...
Top