share fw cua 2700c rm 561

  1. Tjeuphong

    [Share] FirmWare Nokia 2700 RM-561 v9.98

    Nokia 2700 RM-561 v9.98 - Icon - OHS - Ngôn ngữ : Anh + Việt - Ứng dụng : Opera 6.1 , Uc 7.8 , TTPod , Sh , Ola Ken ( Các ứng dụng đã sửa để ẩn ) - Xóa Game , theme mặc định - Skin Media , FM , ........ Tải xuống tại đây. *********************** Nokia 2700 RM-561 v9.98 Symbian Ana -...
Top