share code wap ban hosting

  1. admin

    [share] - full code shop bán hosting domain đẹp

    Demo: Download: http://www.box.com/s/133a92747e86ba48f3bc Hướng dẫn: [LIST] Up code lên host Import data Vào phpmyadmin tìm table wp-option thay localhost thành tên web bạn Đăng nhập vào http://tenweb/wp-admin Tìm Setting - General thay thành tên web bạn Tài khoản admin: Admin/123456
Top