share code mxh việt hoá

  1. admin

    [SHARE] Code MXH Bản Chuẩn Nhất

    demo Đầu tiên là demo Đã fix và test chạy tốt trên CP11. Đã lượt bỏ những thứ không cần thiết và viết lại hoàn toàn. *Giới thiệu lại tí xíu ^.^! -Hệ Thống: +Quản lý tin tức +Quản lý liên kết +Quản lý file +... trực tiếp, không cần sửa trên code...
Top