• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

share code mxh việt hoá

  1. Admin

    [SHARE] Code MXH Bản Chuẩn Nhất

    demo Đầu tiên là demo Đã fix và test chạy tốt trên CP11. Đã lượt bỏ những thứ không cần thiết và viết lại hoàn toàn. *Giới thiệu lại tí xíu ^.^! -Hệ Thống: +Quản lý tin tức +Quản lý liên kết +Quản lý file +... trực tiếp, không cần sửa trên code -Giải trí: +Hiện tại mới viết 4game đơn...
Back
Top