share code javascrip trandom link text image cho xtgem

  1. S

    Share Script random image+link+text

    Mấy hôm thấy có mấy hỏi code random Quảng cáo có hiện thị image và link và text . Nên từ tối đến giờ vừa viết xong. Code game mwrk.vn <script type="text/javascript" src="http://mvn3g.wen9.com/js/game.js"></script> các bạn dùng nhập khẩu link http://mvn3g.wen9.com/js/game.js về edit...
Top