share code indowapblog

  1. admin

    [SHARE] Code IndoWapBlog v1.2

    Demo http://indowapblog.com Giống gần như y hệt http://mywapblog.com nhỉ? :D Chức năng rất phong phú, có thể liệt kê 1 số như: - Thành viên đăng ký có thể post bài. - Bảng điều khiển đầy đủ. - Rewrite url - Kết nối với IWB market để cập nhật modul mới. - Backup...
Top