share code fix head foot

  1. Hero

    Hướng dẫn fix head và foot nhiều file

    Dùng Search Mode là Regular Expression. B1: Chọn tất cả file .html B2: Chuột phải chọn Open with Notepad++ . Nếu nhiều thì cứ thể mà đợi. Lưu ý trước đó không mở file nào ở notepad++ B3: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + H để mở cửa sổ Search & Replace. B4: Chỗ Search mode chọn Regular...
Top