• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

share code diễn đàn chức năng nuôi pet

  1. Admin

    [Share] mod thú nuôi cho vbb4.x.x, hàng độc

    Sau khi sử dụng mod Rpgpet của bác dacknight bên vietvbbthấy lỗi nhiều quá mà hok cần thiết. và cũng thấy có nhiều người muốn tìm pet thu nuôi cho forum nên tui mạn phép code lại cái mod level and class cũng của vietvbb thành mod thú nuôi cho diễn đàn. - ngoài các chức năng vốn có của mod level...
Back
Top