share code bot johncms

  1. admin

    [share] tất cả mod bot thông báo cho forum johncms

    Bao gồm như sau: 1.Thông tin chuyển tiền của các thành viên. 2.Thông tin các thành viên bị bắn. 3.Thông tin giao dịch mana. 4.Thông tin đồ sát từ Chiến Trường Tống Kim. 5.Chào thành viên mới khi đăng kí. -Đã có hướng dẫn trong tập tin Download http://upwap.ru/2108219 Pass tuoitreit.vn...
Top