share code blog don gian

  1. admin

    Share code blog***.mobi code blog vn nhẹ đẹp đơn giản

    Demo : http://blog***.mobi Download code : http://blog***.mobi/code-blog***.mobi-22-5-2012.zip HD ae download code về up lên host giải nén ra Thay cấu hình tại files config.php Tạo database import data có trong zip vào del files install.php đi không chạy nó nhé ...
Top