share code 123mua

  1. admin

    [share] code 123mua.com.vn

    config file includes\dvt_config.phptìm dòng epage ="http://www..." sửa lại thành link site củabạntìm rewrite_config.php sửa $root = "/shop" thành folder đặt sitekhi unrar đã có file database, config file includes\info_db.phplại là okDemo. http://123mua.com.vn Code http://upwap.ru/2024786
Top