• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

  Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

scripting

 1. Admin

  Giới thiệu về tấn công Cross-site scripting

  Cross-Site Scripting (XSS) là một trong những kĩ thuật tấn công phổ biến nhất hiên nay, đồng thời nó cũng là một trong những vấn đề bảo mật quan trọng đối với các nhà phát triển web và cả những người sử dụng web. Bất kì một website nào cho phép người sử dụng đăng thông tin mà không có sự kiểm...
 2. Admin

  VBulletin Advanced User Tagging Cross Site Scripting

  # Exploit Title: Advanced User Tagging vBulletin -- Stored XSS Vulnerability # Google Dork: intext:usertag_pro # Date: 10.07.2013 # Exploit Author: []0iZy5 # Vendor Homepage: www.backtrack-linux.ro # Version: vBulletin 3.8.x, vBulletin 4.x.x # Tested on: Linux & Windows #...
Top