rubik 3x

  1. H

    Hướng dẫn ae quoay rubik 3x3x3

    Ngồi chán chả làm được gì nên viết hd quay rubik 3x3x3 cho ae. Trước khi bắt đầu học, ta cần quy ước một số thứ cho dễ làm việc: - Viên giữa: là viên chỉ có 1 màu, nằm chính giữa các mặt. - Viên cạnh: là viên có 2 màu. - Viên góc: là viên có 3 màu. Trong hướng dẫn này, những phần không quan...
Top