• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

retsore

  1. C

    Help Lỗi này là sao mọi người ơi Retsore database

    Trời ơi em không thể nào add hình vào bài viết và không thể dùng những dấu chấm hoặc ký tự đặc biệt thì làm sao mà nhờ giúp đỡ được nè, em viết một chủ đề mà mất gần 1 tiếng đồng hồ mới hiểu tại sao hệ thống cứ báo lỗi hoài à >_< Ai chỉ dùm em add hình mà hok bị báo lỗi đi ==" Các bạn nào biết...
Top