qqfarm vbb4

  1. admin

    [Share] game nông trại vui vẻ trên vbb tất cả phiên bản

    Bản mod này mình lấy bên vietvbb và game này có thể dùng cho cả vbb tất cả phiên bản ;)). dưới đây là hướng dẫn của mình -Tải Mod và code game về Vbb3.x.x http://www.mediafire.com/?c6m25a06yyv7spu XML product-qqfarmforvbb3_1.2.xml Vbb4.x.x đây (cái này mình tích hợp sẵn) -tải file...
Top