phần mềm thông tin hệ thng s60v3

  1. S

    [s60v3] Phần mềm QtInfo (v3.0.2) Eng

    Với phần mềm này cho Nokia Chạy Symbian ^ 3 Bạn có thể nhận được thông tin chi tiết về tất cả các thành phần cài đặtcủa QT trên điện thoại di động của bạn. Ngoài ra, ứng dụng sẽ cho bạn biết hệ thống thông tin QtInfo và chitiết: trên các thiết bị đa phương tiện (đầu vào / đầu ra) Hỗ trợ codec...
Top