phan mem mod dual screen s40

  1. 1

    [2TPath] Phần mềm ghép DUAL SCREEN

    ]Mình đã test ok máy 3110c trên avatar ghép, chạy good :D HƯỚNG DẪN : Giải nén tất cả file game ra 1thư mục vào phần mềm bên dưới. Chọn thư mục rồi path. Xong ra blueFTP vào thư mục vừa nén - chọn tất cả - nén. Ok Vào game, ấn nút call(màu xanh) để chuyển 2màn hình điều khiển...
Top