phan mem ghep anh vao tien dola

  1. Mr.khang

    Share code ghép ảnh vào tiền đô la

    Code có chức năng chuyển 1 bức ảnh thành hình đen trắng rồi ghép vào đồng tiền đô la. Đemo :http://taojava.net/dola Ai dùng cho xin cái text link http://tuoitreit.vn Tiện thể cho em hỏi code này Mĩ biết có sao không :) Tải xuống dola.zip (245.2 KB)
Top